Każdy nowy członek klubu zaczyna swoją przygodę z wystąpieniami publicznymi od podręcznika Kompetentnego Mówcy (Competent Comunicator). Zawarte w nim projekty pozwalają rozwinąć umiejętności efektywnej komunikacji

Każdy z projektów skupia się na poszczególnym aspekcie komunikacji. Temat każdego wystąpienia zależy tylko od Ciebie – możesz mówić o swojej pracy, o swoich zainteresowaniach, przygodach i pasjach – ważne żeby spełniał założenia danego projektu.

Każdy kolejny projekt jest krokiem naprzód do lepszej komunikacji i zdobycia tytułu Kompetentnego Mówcy. Podąrzając do projektu 10, będziesz wstanie przemiawiać swobodnie i pewnie, inspirując swoich słuchaczy.

Przełamanie lodów

Projekt nr 1

W niniejszej mowie nowy uczestnik przedstawia swoją osobę pozostałym członkom klubu i jest to jego pierwsze wystąpienie przed publicznością. Przemówienie powinno być tak ułożone, aby można było wyróżnić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Mówca jest uprawniony do korzystania z notatek, jeśli uzna to za konieczne, i nie będzie oceniany pod kątem mowy ciała. Mówca powinien mówić zachęcająco i powinien zaakcentować swoje mocne strony. Postaraj się, żeby mówca cieszył się na kolejne wystąpienie.

Cele projektu:

 • Rozpoczęcie przemawiania przed publicznością.
 • Odkrycie umiejętności komunikacyjnych, które już posiadasz, i tych które wymagają poświęcenia większej uwagi.

Czas: Cztery do sześciu minut.

Zorganizuj swoje przemówienie

Projekt nr 2

Mówca powinien przedstawić przemówienie, które jest zorganizowane w sposób, który prowadzi słuchaczy do jasno zdefiniowanego celu. Przemówienie zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie; główne fakty i idee; oraz odpowiednie materiały pomocnicze. Przemówienie powinno mieć płynne przejścia.

Cele projektu:

 • Wybierz odpowiedni układ, który pozwala słuchaczom zrozumieć przemówienie.
 • Spraw, żeby przesłanie było czytelne, wykorzystując materiały pomocnicze wyraźnie wspierające przekaz.
 • Zastosuj odpowiednie przejścia pomiędzy przekazywanymi myślami.
 • Przygotuj dobry wstęp i zakończenie.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Zmierzaj do celu

Projekt nr 3

Zadaniem mówcy jest przygotować przemówienie posiadające jasny cel ogólny (poinformować, przekonać, rozbawić lub inspirować) oraz jasno określony cel szczegółowy Przemówienie powinno być zorganizowane w sposób pozwalający na osiągnięcie celów w najlepszy możliwy sposób. Wstęp, treść i zakończenie powinny być dobrze powiązane i wzmacniać cele. Mówca powinien wykazać się szczerością i być przekonujący oraz starać się obyć bez notatek. Jakiekolwiek ewentualne zdenerwowanie powinno być widoczne w minimalnym stopniu.

Cele projektu:

 • Wybierz temat przemówienia i określ jego cel ogólny i szczegółowy.
 • Ułóż strukturę przemówienia w sposób pozwalający na najlepsze osiągnięcie celu.
 • Upewnij się, że wstęp, rozwinięcie i zakończenie wzmacniają cele.
 • Bądź szczery i przekonujący, a także kontroluj nerwowość, którą możesz odczuwać.
 • Staraj się nie używać notatek.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Jak to powiedzieć?

Projekt nr 4

Mówca powinien używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom jej lub jego wiadomość. Mówca ma wybrać jasne, odpowiednie, opisowe i krótkie słownictwo a także dobrać czasowniki oznaczające akcję. Konstrukcja zdań i paragrafów powinna być prosta i zwięzła. Mówca musi zawrzeć figury retoryczne, unikać żargonu i niepotrzebnych słów a także wrażać się poprawnie gramatycznie. Przemówienie musi mieć jasny cel i być odpowiednio zorganizowane.

Cele projektu:

 • Dobierz właściwe słowa i strukturę zdania w taki sposób, by przekazać treść jasno, precyzyjnie i barwnie.
 • Używaj figur retorycznych, by podkreślić i wzmocnić przekaz.
 • Wyeliminuj żargon i niepotrzebne słowa. Stosuj poprawną gramatykę.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Twoje ciało też mówi

Projekt nr 5

Zadaniem mówcy jest to by odpowiednią postawą, poruszaniem się, gestami, mimiką twarzy i poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego zilustrować i wzmocnić swój przekaz słowny. Sposób poruszania się, gestykulacja, ekspresja twarzy i kontakt wzrokowy powinny być swobodne i naturalne. Mowa ciała powinna wzmacniać i wyjaśniać słowa mówiącego i pomagać słuchaczom wizualizować zarówno poszczególne kwestie mówcy jak i ogólny przekaz. Przekaz wizualny powinien być zgodny z przekazem werbalnym. Przemówienie powinno mieć jasny cel i odpowiednią strukturę. Mówca powinien także używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom jego przekaz.

Cele projektu:

 • Przyjmij właściwą postawę, poruszaj się, stosuj gesty, wyraz twarzy, a także utrzymuj kontakt wzrokowy, aby by osiągnąć cel przemówienia
 • Postaraj się, aby mowa ciała była swobodna i naturalna.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Używanie i modulacja głosu

Projekt nr 6

Mówca ma użyć głosu, który jest przyjemny dla słuchaczy, z właściwą głośnością, wysokością i tempem oraz używać pauz w celu dodania znaczenia jego/jej wystąpieniu. Modulacja głosu winna oddawać znaczenie i wagę prezentowanych myśli. Prezenter winien włączyć w przemówienie umiejętności zdobyte przy poprzednich lekcjach dotyczące: celu przemówienia, struktury, doboru słów i języka ciała.

Cele projektu:

 • Użyj głośności, wysokości, tempa oraz barwy, aby odzwierciedlić i dodać znaczenia swojemu przesłaniu oraz w interesujący sposób przekazać treści, które prezentujesz.
 • Zastosuj pauzy, aby wzmocnić przekaz.
 • Wykorzystuj różnorodność głosu płynnie i naturalnie.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Zbierz informacje

Projekt nr 7

Mówca powinien wybrać temat ważny dla słuchacz i wymagający zbierania informacji. Mówca powinien zebrać informacje z różnych źródeł i starannie wspierać punkty określonymi faktami, przykładami i ilustracjami, a nie tylko własnymi opiniami. Mówca powinien uwzględnić to, czego już nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, doborze słów, mowie ciała i różnorodności głosu oraz powinien zastosować uwagi oceniających, które poprzednio otrzymał.

Cele projektu:

 • Zbierz informacje na wybrany temat z różnych źródeł
 • Starannie wspieraj swoje tezy i opinie konkretnymi faktami, przykładami i ilustracjami, znalezionymi w trakcie poszukiwań.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Pomoce wizualne

Projekt nr 8

Mówca powinien zaprezentować przemówienie, wykorzystując dwie (lub więcej) pomoce wizualne. Wybrane pomoce muszą odpowiadać przekazywanej idei i publiczności oraz być pokazywane poprawnie, ze swobodą i pewnością siebie. Mówca powinien wykorzystać to, czego nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, użycia słów, języka ciała i różnorodności głosu. Mówca powinien też wykorzystać odpowiednie sugestie z ocen, które otrzymał i gruntownie wgłębić się w temat.

Cele projektu:

 • Wybierz pomoce wizualne, które są odpowiednie dla przekazu oraz dla publiczności.
 • Użyj pomocy wizualnych prawidłowo, ze swobodą i pewnością siebie.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Przekonuj z siłą

Projekt nr 9

Mówca powinien zaprezentować wystąpienie perswazyjne, które łączy logiczne poparcie punktu widzenia przemawiającego z mocnym emocjonalnym przekazem. Wystąpienie powinno koncentrować się na korzyściach dla publiczności. Mówca powinien unikać używania notatek.

Cele projektu:

 • Przekonaj słuchaczy do przyjęcia twojego punktu widzenia lub poglądów, lub do podjęcia jakiejś akcji.
 • Odwołaj się do zainteresowań audytorium.
 • Wykorzystaj logikę i emocje dla poparcia swojego stanowiska.
 • Unikaj korzystania z notatek.

Czas: Pięć do siedmiu minut.

Zainspiruj słuchaczy

Projekt nr 10

Zadaniem mówcy jest zainspirować słuchaczy w celu osobistego, emocjonalnego, profesjonalnego lub duchowego ulepszenia, polegającym w znacznej mierze na odwołaniu się do emocji. Przemówienie powinno odwoływać się do szlachetnych pobudek i motywować słuchaczy aby osiągnęli wyższy poziom wiary lub lepsze wyniki. Mówca stosuje umiejętności nabyte w poprzednich projektach i nie używa notatek.

Cele projektu:

 • Zainspirować słuchaczy poprzez odwołanie się do szlachetnych pobudek i wezwać publiczność do wzmocnienia przekonań lub osiągnięcia lepszych wyników.
 • Odwołać się do potrzeb i emocji słuchaczy, używając opowiadań, anegdot i cytatów, aby zwiększyć dramatyzm
 • Nie używać notatek

Czas: Osiem do dziesięciu minut.